Melkveebedrijf, Eifel

55,0 ha. Op aanvraag   Verkocht   Melkvee

Eifel, Rheinland-Pfalz, Duitsland


Dit bedrijf is gelegen op een afgelegen locatie. Het volgende dorp is ongeveer 0,5 km afstand, de dichtstbijzijnde grotere stad met toegang tot de snelweg en alle faciliteiten is op 15 km afstand.

Het land is totaal 52 ha, waarvan ongeveer 30 ha pacht en 22 ha in eigendom. Ca. 26 ha heeft de status als akkerland.
Hoogte: 420 m.
Neerslag: 1.000 mm
Grond punten: 30-55

Gebouwen

Er is een ligboxenstal type 2 + 1 stal, van bouwjaar 1988 met 65 koe plaatsen, 30 jongvee plekken en mestschuif. De schuur kan worden uitgebreid in verschillende richtingen. A3 Lely Classic Robot van 2009 met 5200 liter koeltank. Mestsilo met 300 m³ en 80 m³ mestopslag (contract met biogasinstallatie), mest plaat van 20 x 10 m en 2 voersilo’s.

Er is een machinehal van 36 x 10 m., gebouwd in 1994, een magazijn van 700 m2, gebouwd in 1996, en een silo van 70 ton.

De huidige veestapel bestaat uit 60 melkkoeien en 60 stuks jongvee.

EU premie is ongeveer 50 Z.A, en van de machines is alle benodigde apparatuur beschikbaar.

Dit bedrijf is gelegen op een afgelegen locatie met totaal 52 ha, waarvan ongeveer 30 ha pacht en 22 ha in eigendom. Er is een ligboxenstal type 2 + 1 stal, en A3 Lely Classic Robot van 2009 met 5200 liter koeltank. De huidige veestapel bestaat uit 60 melkkoeien en 60 stuks jongvee.

 • id
  761
 • Prijs
  Op aanvraag
 • Grootte
  55,0 ha.
 • Type
  Melkvee
 • Land
  Duitsland
 • Gebied
  Rheinland-Pfalz
 • Plaats
  Eifel

Over Duitsland

Duitsland is 8,6 keer zo groot als Nederland. In Duitsland wonen 83 miljoen mensen en het heeft een bevolkingsdichtheid van 233 inwoners per vierkante kilometer. Duitsland is opgedeeld in 16 deelstaten, waarvan zes in Oost-Duitsland, te weten Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen en de stadsdeelstaat Berlijn. De volgende deelstaten liggen in het westen: Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Wurttemberg en Bayern. De levensverwachting van de Duitse man is 74,5 jaar en van de vrouw 80,9 jaar. De vrouw heeft gemiddeld 1.4 kinderen. De Duitsers zien zichzelf als bescheiden, eenvoudig en eerlijk. Ze zijn niet hebberig en betalen hun rekeningen op tijd. Ze vinden dat ze goed geschoold zijn. Door buitenlanders worden Duitsers gezien als doelmatig, zelfingenomen, hoogmoedig en overheersend en goed in zaken. Duitsers leven serieus, ze houden zich aan de regels. Dit heeft tot gevolg dat je bijvoorbeeld niet zomaar je loopbaan in de accountancy kunt afbreken voor een baan in de computerbranche. Duitsers houden van doelmatigheid, organisatie, discipline en nauwgezetheid, oftewel van orde. Als een Duitser het niet met je eens is zal hij dit ronduit zeggen. Andermans gevoelens worden niet gespaard. Perfectionisme is een belangrijke eigenaardigheid van de Duitsers. Verder hebben ze grote waardering voor opvoeding en cultuur.

Sinds 3 oktober 1990 gelden de sociale verzekeringswetten van West-Duitsland voor geheel Duitsland. In het kader van de ziektekosten worden o.a. medische verzorging, medicijnen, ziekenhuiskosten, zwangerschapskosten en thuiszorg vergoed. De werkgever betaalt de sociale premies en verrekent deze met het inkomen van de werknemer. Op 1 januari 1992 is een verplichte pensioenverzekering in werking getreden voor het oosten van Duitsland. De kosten hiervan worden door werknemer en werkgever gedeeld. In Duitsland hebben agrariërs vier verplichte verzekeringen, welke hieronder staan beschreven.

Gezondheidszorg De Krankenkasse is de verzekering voor ziektekosten. Deze premie is afhankelijk van het inkomen. Deze basisverzekering vergoedt alles, zoals dokters-, tandarts- en ziekenhuiskosten. Voor medicijnen en speciale handelingen, bijvoorbeeld brilglazen of acupunctuur, geldt wel een eigen bijdrage of kan een aanvullende verzekering afgesloten worden. Pensioen De AOW wordt opgebouwd in de loop van de jaren, dit geldt zowel voor de boer als de boerin. Deze bijdrage hangt af van het inkomen. Het pensioen geldt vanaf 67 jaar. Bedrijfsverzekering Deze verzekering, Berufsgenossenschaft, is ook verplicht voor alle boerenbedrijven in Duitsland. Voor deze verzekering moet jaarlijks een bedrag, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, worden betaald. Het bedrijf kan 1 x per jaar helemaal gekeurd worden. Er wordt dan vooral gelet op de veiligheid en op milieumaatregelen. Wanneer er bepaalde zaken niet in orde zijn, moet dit binnen twee weken gerepareerd of hersteld worden: is dit dan nog niet gebeurd dan wordt er een boete opgelegd. Is het bedrijf goedgekeurd, dan is iedereen die op het bedrijf aanwezig is, zowel gezin als de visite, verzekerd voor alle ongevallen en/of schade. Kinderbijslag De kinderbijslag begint bij de geboorte van het eerste kind. De kinderbijslag wordt per maand uitbetaald.

Het Duitse klimaat wordt bepaald door gematigde westenwinden van de Atlantische Oceaan en de Noordzee. Extreme weersituaties of grote temperatuurschommelingen komen niet voor. Het gematigde klimaat van Duitsland is daarom gedefinieerd als een zeeklimaat. In het oosten neigt het klimaat meer naar een landklimaat, maar overheersen de zeeklimaateigenschappen. In het noorden zijn Sauerland, Rheinland Pfalz en de Harz natte gebieden met rond de 1400 millimeter regen. Het oosten van Duitsland is een stuk droger. In Berlijn valt jaarlijks 591 millimeter en in Magdeburg 513 millimeter. Elders in het land valt tussen de 600 en 800 millimeter regen.

In Duitsland ligt veel vruchtbare grond. Door het goede klimaat is deze geschikt voor de landbouw. De agrarische sector levert ongeveer twee derde van het voedsel dat in Duitsland nodig is. De meeste verbouwde gewassen zijn aardappels, rogge, koolzaad, suikerbieten, tarwe, kool en druiven. De Duitse wijnen en bieren zijn geliefd. Ze worden naar landen over de hele wereld geexporteerd. De grondprijs in het westen heeft het niveau van Nederland nog niet bereikt, waardoor er hier nog steeds de mogelijkheid bestaat om een schaalvergroting te realiseren. In het noordelijke deel van West-Duitsland is de grond nog voor een acceptabele prijs te verkrijgen. Als voorbeeld enkele richtlijnen in de noordelijke weidegebieden:

 • Grasland veen 8.000 – 10.000 €/ha,
 • Grasland klei 9.000 – 12.000 € /ha,
 • Grasland zand 10.000 - 15.000 € /ha,
 • Aakkerland 10.000 – 17.000 € /ha,
 • Pachtland 225 – 400 € /ha. 
 • Het Emsland/ Osnabrucker land is te koop voor 12.000 – 20.000 € /ha en de pacht 300 – 500 € /ha. 
 • In Rheinland-Pfalz liggen de grondprijzen tussen de 6.000 - 10.000 €/ha en de pacht op 60 - 150 €/ha.
 • In het oosten liggen de prijzen in Mecklenburg Vorpommern op 6.000 – 10.000 €/ha. 
 • In de Magdeburger Börde liggen de prijzen op 10.000 – 18.000 €/ha

De melkveehouderijbedrijven in het oosten van Duitsland zijn veel grootschaliger dan in Nederland. Het aantal kleine familiebedrijven is de laatste jaren sterk toegenomen. De krachtvoerkosten zijn evenals de melkprijs vergelijkbaar met Nederland. In het westen van Duitsland vinden we vooral familie bedrijven net als in Nederland, de opbouw is wel anders. De bedrijven hebben in verhouding meer grond, hierdoor is het mogelijk om extensiever te boeren, waardoor het makkelijker wordt om aan de eisen vanuit Brussel te voldoen. De melkproductie per koe is de laatste jaren ook toegenomen.

MelkquotumHet melkquotum is bedrijfsgebonden, echter wel verhandelbaar. Drie maal per jaar op 1 april, 1 juli en 30 oktober, wordt er melkquotum verhandeld via de beurs. Een maand van tevoren dient een aanvraag of aanbod ingeleverd worden. Dit systeem is op 1 april 2001 ingevoerd. Sindsdien is de mogelijkheid van nieuw af te sluiten pachtovereenkomsten vervallen. Wel kunnen er pachtovereenkomsten overgenomen worden wanneer een bedrijf in zijn geheel overgenomen wordt. De gegevens van de melkquotumbeurzen zijn te vinden in het Archiv op de internetsite: Link \u002D www.bauernverband.de.